idkn.wordpress.com
רישיון כפול
אחת הבעיות הקשות בקוד הפתוח בעולם היא חברות אשר רוצות להרוויח כסף מתוכנה, אבל מצד שני רוצות להצטייר כידידותיות לעולם קוד הפתוח. הן עושות את זה על ידי שימוש ברישיון כפול, אשר אומר כי במידה ואתם משתמ…