idkn.wordpress.com
המסעדה הגדולה
מעשה במשל: אדם נכנס למסעדה, מגיע מלצר ומביא לו את התפריט. אותו אדם מסתכל על המחירים בתפריט, ואומר שזה יקר לו מידי, ולכן הוא רוצה רק את הסלטים, היות והוא מוכן לשלם רק עליהם. המלצר מנסה לשכנע אותו לה…