idkn.wordpress.com
הדואר האדום
מצאתי לאחרונה ספריית פיתוח לעבודה עם דואר אלקטרוני, שאני חייב לציין כי היא הספרייה המקיפה והטובה ביותר שאי פעם יצא לי עד היום לעבוד איתה, ללא קשר לשפת תכנות. הספרייה עצמה כתובה בשפת רובי, ומספקת הר…