idkn.wordpress.com
הצד האפל של הקוד – או רק בגלל שאתה יכול זה לא אומר שאתה צריך …
בעולם התכנות יש הרבה דרישות, לפעמים הזויות מידי בשביל לתאר. אנשים רואים במחשבים כסוג של דבר שיכול לבלוע כל שיגעון שיש. כאשר כוח מחשוב כלשהו היה יקר מאוד, אנשים נזהרו מאוד במה שהם דורשים. ככול שכו…