idkn.wordpress.com
25 דקות של משימה
יש משימה לעשות, אבל כל הזמן יש מחשבות על להכין עוד קפה, להרים טלפון להוא, לזכור לשלוח מייל לזה וכו'… ואז כשאתם סוף כל סוף מתיישבים לעשות את המשימה מצלצל הטלפון או מישהו חייב להפריע. אז במקרה …