idkn.wordpress.com
אלגוריתמים גרפיים
אי שם בסוף המאה האלף הקודם, מאה ועשור וגם קצת באלף, מאה ועשור הזה עשיתי כמה פעולות גרפיות לעיבוד (אם כי בהתחלה בעיקר איבדתי אותם בניסיונות כושלים) תמונה ובעיקר צבע בנושא תכנות. כלומר הייתי צריך לקח…