idkn.wordpress.com
כסף כסף כסף, שורף לי את קצה היד …
אחת הבעיות הגדולות כרגע בעידן האינטרנט שאנחנו רוקדים וואלס. צעד קדימה 3 אחורה. בשנות ה90 ותחילת שנות ה 2000 היה חשוב להגיד באיזה דפדפן האתר תומך. וכיום שוב פעם חזרנו לנושא הזה, גם כאשר אין סיבה טוב…