idkn.wordpress.com
ruby.eql? rails # false
אני מתכנת בשפת רובי מסוף 2006, ולאחרונה גיליתי שהיכולות רובי שלי עלו לפחות 4 רמות מהפעם האחרונה שבעצם שמתי לב ליכולות רובי שלי. הבעיה היא, שעדיין יש הרבה דברים שאני לא יודע, ובעיקר כלים שאני לא מכי…