idkn.wordpress.com
גילוי סוג הקובץ ברובי
כאשר יש תוכנה שצריכה לקרוא ולהשתמש בקבצים שונים, מומלץ מאוד לבדוק שסוג הקובץ שקיבלנו הוא בכלל מה שאנחנו צריכים. הדרך הלא יעילה לעשות את זה, היא באמצעות בדיקת סיומת הקובץ (בעולם היוניקס זה לא כזה מש…