idkn.wordpress.com
מה כתובת ה IP איתה אני יוצא מהמחשב שלי החוצה ?
הנה בעיה תכנותית ידועה: יש לי צורך לדעת מה כתובת ה IP שאיתה אני יוצא החוצה מהמחשב (לא בהכרח מהאינטרנט). חלק מהאנשים יתחילו כאן לנתח את ifconfig, חלק אחר ינסה לגלות דרך השם של המחשב, וחלק נוסף יצרו …