idkn.wordpress.com
מעשה במשל …
היה היו להם 3 חזירים ופנגווין אחד אשר נרדפו על ידי זאב רעב. בשביל הגנה, יצר החזיר הראשון בית מזכוכית. הזאב שראה את הבית, לקח אבן וזרק אל עבר הבית, יצר חור מספיק גדול ונכנס אל תוך הבית ואכל את החזיר…