idkn.wordpress.com
dbus לטלפון
טוב אז הטלפון ה"רגיל" שלי מראה סימני התפגרות ועושה הרבה בעיות. עד כדי כך שלמרות שהוא דלוק, הרבה פעמים אני מקבל רק הודעה על זה שהיה שיחה שלא נענתה למרות שהטלפון ממש לידי והוא לא צלצל. הוא …