idkn.wordpress.com
ממשק פיתוח גרפי עבור ExtJS
במידה ואתם מפתחים תוכנות מבוססות Web, אז בטוח שנתקלתם באיזשהו שלב ב ExtJS, אשר נועדה להיות ספרייה המספקת תמיכה ברכיבים גרפיים ב DHTML DOM וכמובן איך אפשר בלי: AJAX. העניין הוא שכל הדברים האלו צריכי…