idkn.wordpress.com
עיקרון ה 20 80 בקוד הפתוח
עיקרון ה 80 – 20 אשר נקרא למען האמת עיקרון פארטו הוא עיקרון אשר אומר כי 80% מכל הדברים נעשים עלידי 20% מהאנשים. העיקרון התגלה על ידי כלכלן איטלקי בשם וילפרדו פארטו בשנת 1906 כאשר הוא ראה כי 2…