idkn.wordpress.com
פסקל להמונים
שאלו בתוכנית שראיתי בערוץ ההיסטוריה פעם כמה היסטוריונים על כתביו של הנרי פורד אשר אומרים: "היהודים רוצים רק כסף ויעשו הכל בשביל שיהיה להם כסף, והם משתלטים על כל דבר בשביל הכוח והכסף", מה …