idkn.wordpress.com
תרומת תרגום ללזרוס
למרות שהרבה אנשים התלוננו בפני שהאנרגיה לתרגם את לזרוס לעברית היא לא פעולה מבורכת, נראה שיש אנשים שכן חושבים כמוני – עברות תוכנות בצורה היא פעולה חשובה, ולזרוס אינו יוצא מן הכלל. בניגוד להרבה…