idkn.wordpress.com
לא SQL
בשנת 2009 יצאה לה לדרך תנועה חדשה אשר אומרת לא ל SQL. התנועה נתנה דגש לעוד מסדי נתונים אשר הגישה אליהם לא מתבצעת על ידי SQL ולרוב יש יחסים בין טבלאות ותמיכה ב ACID. כל מי שאי פעם עבד עם מסדי נתונים…