idkn.wordpress.com
דיבוג בעיות תקשורת ברשתות
לאחרונה נתקלתי בכמה בעיות ברשתות, וגיליתי שהאנשים אשר מתחזקים את אותן הרשתות לא באמת יודעים להגיד מה קורה ברשת למעט מבט בלוגים (במקרה הטוב). הבעיה היא שלוגים לא תמיד מסוגלים לספק מידע. נגיד כאשר לא…