idkn.wordpress.com
2,000 תגובות מאושרות
התגובה האחרונה שלי בבלוג לפוסט מסויים (כתגובה לתגובה) מביאה לבלוג את התגובה ה2,000 שאישרתי (התגובות היחידות שאני לא מאשר הן פרסומות וספאם נקי). חגיגות ה2,000 התחילו ויסתיימו בתגובה ה3,000 :) עידו…