idkn.wordpress.com
דרושים: תותחי מכירות
התחלתי בחודשים האחרונים לשים לב על צורות מכירה של עסקים שונים המנסים למכור לי או לאחרים סביבי דברים שונים. כאשר אני מסתכל "מהצד" על מה שעושים לי, אני מגלה הרבה דברים מעניינים ומבין למה הם…