idkn.wordpress.com
פרישת תוכנה ללקוח
זהירות !!!!1 פוסט מעט עוקצני, יש לקרוא אותו רק אם הדלקתם את תוכנת חוש ההומור שלכם (מעודכנת למצב גיקי), וגם אז יש לגשת אליו בזהירות*…