idkn.wordpress.com
סיוט בקבלת תמיכה טכנית
מזה חודש ומשהו שיש לי בעיה בכניסה לאתרים שונים. בדיקה מקיפה יותר שעשיתי בסופ"ש האחרון גילתה שה traceroute שלי איך שהוא עובר מהרשת הפנימית שלי ישירות לרשת החיצונית לארה"ב -> ארגון iana …