idkn.wordpress.com
FPC לאן – פוסט תקופתי
עכשיו אחרי ש FPC 2.4.0 שוחררה לעולם, אני יכול לדבר על עץ הפיתוח שאני עוקב אחריו באמת וזה 2.5.1. זהו עץ שיהיה בסופו של דבר גרסה 2.6.0. גרסה זו מעניינת אותי יותר כי היא מכילה הרבה שינויים ממש בסיסיים…