idkn.wordpress.com
חבילות המשרד לא מעניינות, המידע כן
אני שומע המון על Microsoft Office 2010 ואני שומע המון על OpenOffice וכו'. העניין הוא שזה כבר שנים שלא מעניין. אלו הכלואים בכלוב הזהב של מיקרוסופט אינם יכולים לצאת ממנו בקלות, ומספרים המון סיפורים ל…