idkn.wordpress.com
מיליארד סינים לא טועים ?
הקוד הפתוח זה דבר די מוזר למען האמת. למשל אם תציג טכנולוגיה שלא נמצאת בשימוש הרוב, יתקפו אותך על זה ויגידו שיש סיבה לזה שהרבה אנשים משתמשים במשהו, אבל אם תגיד שלינוקס כמעט ולא נמצאת בשימוש, אז יסבי…