idkn.wordpress.com
במה העסק שלך מתמחה ?
מנהל החשבונות "שלי" החליט לעשות ניסוי ויזם יום עיון ללקוחותיו בנושאים עסקיים או נושקים לתחום העסקי, ומן הסתם גם לספק יכולת לבעלי עסקים להכיר אחד את השני ואולי גם להוציא שיתופי פעולה, או ס…