idkn.wordpress.com
לפני שהטפטוף ייהפך למבול
היום זה מוכרע, האם ישראל מפסיקה להיות מדינה דמוקרטית, או לא ! למה זה צריך לעניין אותכם, אתם הרי לא עבריינים, לא פושעים, לא מאיימים על אף אחד, אתם אפילו לא יודעים לשים תפילן על היד, שלא לדבר מי זה א…