idkn.wordpress.com
התקנת חבילות
עודכן ב15.11.2009 10:33 אם אתם כמוני עובדים הרבה עם לזרוס, אז בטח כבר מזמן ששמתם לב שיש תפריט בשם packages . התפקיד של התפריט הוא לנהל חבילות שמקלות עלנו את החיים בצורה הבאה: איגוד של כל הקבצים אות…