idkn.wordpress.com
תשובה לחידה
לפני שבוע הצגתי חידה, ועכשיו אספק לה תשובה (שרוב האנשים כבר יודעים אותה). דבר ראשון, מי שמכיר את Firebird הצליח לנחש שמדובר בחלק מטריגר. במקרה הזה הטריגר מתבצע בעת הוספת רשומה. הקוד מבצע סדרה חשבונ…