idkn.wordpress.com
ושוב האופיס הזה …
בימים אלו, אני עובר קורס שמלמד אותי יותר טוב איך לנהל עסק, וקיבלתי אתמול דיסק עם כל המצגות של הקורס. רציתי לראות את המצגות שכבר הועברו, אבל נתקלתי בבעיה. הבעיה היא שכמובן מדובר במצגות מבית Microsof…