idkn.wordpress.com
הגדרת מקשי מולטימידיה xfce
אני מזה כמה ימים שמנסה להגדיר את מקשי המולטימידיה אצלי במחשב הנישא, אבל ללא הועיל. ההגדרות ב xmodmap נופלות על אוזניים ערלות בגלל שהן איכשהו (לא הבנתי איך) מתנגשות עם evdev ולכן לא הצלחתי למפות את …