idkn.wordpress.com
הכוח gsub
במידה ואתם עובדים עם רובי, יש ביכולתכם להרחיב הרבה יכולות של פונקציות ומתודות הרבה מעבר למה שזה נראה במקור. דוגמה לכך תעשה על ידי על ידי המתודה gsub של המחלקה String . בברירת מחדל מאפשרת לנו המתודה…