idkn.wordpress.com
OpenMoko שיר הנושא
לב מ' (שם המשפחה לא ידוע לי לצערי), יצר שיר המבוסס על שיר הנושא של סדרת המדע בדיוני (המדהימה לדעתי האישית) Firefly. השיר פורסם ברשימת הדיוור של OpenMoko ישראל : Boot from NOR, flash the NAND Answer…