idkn.wordpress.com
אלימות חסרת גבולות – בואו נפגע בפרטיות
בחודש האחרון היו כמה דברים ממש נוראים במדינה, בהם נרצחו 2 אנשים שנחשדו שמניותם אינה בגדר הmain stream, ורק אחד מהם באמת היה שייך לזה, אבל זו עדיין לא עילה לפגוע בבן אדם. כמו כן, היו עוד כמה רציחות,…