idkn.wordpress.com
אוגוסט פנגווין 2009
הייתי באוגוסט פנגווין (גם) השנה, והשנה זו היתה הפעם הראשונה שהרצאתי שם, למרות שבשנים קודמות גם יצא לי לעזור קצת עם ארגון הכנס (בניית האתר ויצירת הפעלות מחוץ להרצאות). קמתי ב5 בבוקר בשביל להצליח להג…