idkn.wordpress.com
תוכנית ההתנתקות
נמאס לי מהכתומים האלו. הם רק יודעים לחלוב כסף ולא מסוגלים לספק שירות, שרק הולך ונהיה רע כל שנה שעוברת ולכן החלטתי לחשוב לכיוון ההתנתקות שלי מעולם הסלולרי בכלל. הייתי ביום שישי אצל הכתומים (אשר בין …