idkn.wordpress.com
ביו מה ?
הרבה ביקורת קיבלתי מהסיפור שכתבתי על ידי איסוף כל החוקים והגזרות שממשלה עושה עלינו עם אופציה אחת לשימוש. אנשים לא אוהבים שמפחידים אותם, הם אוהבים קומדיות, הם אוהבים ספורט, טלנובלות, קצת "מציאו…