idkn.wordpress.com
הליכה לפתרון
אני כתבתי כאן הרבה מאוד בבלוג הזה על מציאת הכלי הנכון לעבודה, אבל הבעיה היא גם בחירה בין אוסף הכלים הקיימים ה"מתאימים" לבעיה, לבין מציאת הכלי עצמו. נגיד ואני רוצה לרוץ על ספרייה מסויימת (…