idkn.wordpress.com
רגע לפני …*
התעוררתי לקול כריזה שאומר שלאור הפיגועים בחודש האחרון, הוחלט לעשות עוצר בעיר, וכל מי שיתפס השבוע מחוץ לביתו, במידה ויצליח לחמוק מהכדורים של הצבא, יגיע למעצר. פעם באמת האמנתי שהפיגועים האלו נעשים על…