idkn.wordpress.com
ניסוי ב git – הסוף ?
הכרזתי על ניסוי לבדוק את בעיות המהירות של GIT, אבל בפועל נתקלתי בקשיים. ההתנהגות הקיימת היא לא קבועה. יצא לי שבוע שלם הפרש בין גישה אחת לגישה נוספת ל GIT, ההתנהגות היתה שונה, מאשר מה שהיה לי עד אז.…