idkn.wordpress.com
שלילה מוחלטת של טכנולוגיות
הייתי בהרצאה של ירון מאירי על "דגלים אדומים", ופוסט זה מנסה לתת את דעתי לנושא. ישנם הרבה שפות תכנות בעולם, ורק חלק מהן נגזרות של שפה אחת בשם C, ולכן בד"כ הלך החשיבה שלהם יחסית מאוד ק…