idkn.wordpress.com
תמיכה של FPC ב OpenMoko
כאשר קיבלתי את Neo התחלתי לבדוק איך לגרום ל FPC לעבוד איתו. בהתחלה שלחתי הודעות ברשימת הדיוור, וגיליתי שגם בני (בנידיקט) מנסה לעשות אותו הדבר, רק לו יש הרבה יותר ניסיון ממני בעובדה עם Embedded. מס…