idkn.wordpress.com
עידן המתודולוגיות
לאחרונה התחלתי להקדיש קצת יותר זמן לקריאת חדשות RSS, ושמתי לב למשהו מאוד שונה ברובי מהרבה שפות אחרות שאני משתמש בהם: ברובי המפתחים מביאים מתוך עצמם גישה של מתודולוגיות תכנות שונות על מנת לגרום לכלי…