idkn.wordpress.com
לזרוס 0.9.26.2 שוחררה
לזרוס 0.9.26.2 שוחררה רשמית אתמול. השיחרור הזה הוא ניסיון של הפרוייקט לשחרר בצורה רבה יותר שינויים קטנים למערכת ובכך במקום לחכות הרבה זמן לגרסה גבוהה יותר שתשוחרר, הגרסה הנמוכה יותר מספקת תוספות וש…