idkn.wordpress.com
הרץ החופשי כבר הוכיח את עצמו
מאז שקיבלתי את הרץ החופשי (או Neo FreeRunner בלשון העם), הצלחתי פעם אחת לעבוד עם ה SIM שלי וגם זה רק לקבל טלפון, למשוך מידע מה SIM ו…זהו. מאז לא הצלחתי שוב פעם. גם כרטיס SIM של חבר לא הצליח ל…