idkn.wordpress.com
מה יש להם להסתיר ממני ?
הייתי צריך לעדכן את הסיסמה לי באתר של אורנג', ונתעלם כרגע מזה שהיו לי הרבה בעיות עם זה, אבל האם אתם בכלל מצליחים לקרוא מה הם רוצים שאני אסמן ב v ? ובכן, אם אתם לא מסוגלים לקרוא, אז אחרי הבדיקת עיני…