idkn.wordpress.com
רבע סיכום שנתי
2008 נגמרה לה, ולפני חודש התחיל חג המולד, שאחריו היה סילבסטר, וישראל נכנסה למצבע בשם עופרת יצוקה. השם נבחר בגלל חג יהודי שנחגג באותו הזמן – חנוכה. בעקבות המלחמה, חלה עליה משמעותית בכניסה לאתר…