idkn.wordpress.com
מאמר על ביומטריה
מי שקרא כבר בעבר את מה שרשמתי על כל מיני חוקים בייחוד כל נושא הזיהוי הביומטרי, יודע שאני בעד פרטיות ואינני רואה בזיהוי הביומטרי משהו מועיל, להפך אני רואה בו משהו שיכול להוות סיכון יותר מאשר תועלת. …