idkn.wordpress.com
עוד מדינה עם מאגרי זיהוי ביומטרים
החל מ2010 אנגליה הולכת להיות עוד מדינה עם מאגרי זיהוי ביומטרים כלפי התושבים שלה ותשובי חוץ המבקרים אותה. המצדדים בחוק החדש, אומרים שמי שאין לו מה להסתיר, לא צריך לפחד מהחוק החדש, וכל התסריטי אימה ש…