idkn.wordpress.com
meta class 2
לאחר הבעיה להסביר את meta class בפעם הראשונה, זהו עוד סיבוב שמנסה להסביר את הפעולה. אז נתחיל מההתחלה: מה זה meta class ? ובכן בשביל זה נבין מה היא מאפשרת קודם. כאשר אני מדבר על meta class אני מדבר …